VÅRT VÄRDESKAPANDE

KONSTEN ATT SKAPA HÅLLBART VÄRDE

Vår modell går ut på att skapa tekniklösningar som tillför hållbart värde för alla: För kunderna, för leverantörerna och för för våra ägare.

Addtechs affärsmodell bygger på en idé som föddes för över 100 år sedan: Värdeskapande teknikhandel. Ingenjörerna Arvid Bergman och Fritz Beving startade i början av 1900-talet Bergman & Beving vars idé var att importera tekniska produkter från Tyskland och sälja vi­dare till den snabbt växande svenska industrin. Genom åren har idén förädlats och utvecklats, men kärnan är densamma: Att skapa tekniska och ekonomiska mervärden för kunderna. Våra cirka 130 dotterbolag agerar som teknikpartner och specialister som hjälper kunderna att hitta behovsanpassade, hållbara tekniklösningar.

Vår decentraliserade struktur där besluten fattas av entreprenörer nära marknaden har genom åren också byggt en stark och affärsdrivande kultur av ansvar och frihet, effektivitet, förändring och enkelhet.

Att ha ett hållbart perspektiv i allt vi gör är en central och integrerad del av vår affär. Vi ser oss som en viktig del av samhället, och vi kan bidra på många sätt, till exempel genom att skapa arbetstillfällen, skatteintäkter och bidra till att våra kunder gör mer hållbara val.

Våra lösningar inbegriper både unika egna varumärken, kundanpassade lösningar och handelsprodukter ur vårt breda leverantörsnätverk. Vi tillför värde till kunderna genom att våra lösningar gör deras produkter mer konkurrenskraftiga mot slutmarknaden. Vi skapar också värde åt leverantörerna som genom vår kunskap får fler möjligheter att anpassa sina produkter och system till kundernas behov. Leverantörerna finns över hela världen och en stor del av våra inköp görs från företag baserade utanför Norden, till exempel övriga Europa, Nordamerika och Asien.

Under 2019/2020 uppdaterade vi vår intressentdialog och vår väsentlighetsanalys. Läs mer om det i hållbarhetsnoterna längre bak i redovisningen. Vi valde i samband med det att börja anpassa vårt hållbarhetsarbe­te till FNs Globala Mål, och ta fram en ny hållbarhetsmodell att arbeta utifrån. Basen är de fem områden som vi och våra intressenter värderat högst. Dessa har vi sedan kopplat till tre strategiska fokusområden: Affären, orga­nisationen och värdekedjan. För varje område finns en långsiktig vision som är mätbar och tidsbunden till år 2030 i enlighet med de glo­bala målen. Det ger oss riktning och hjälper oss framåt i hållbarhetsarbetet. Kommande år ska vi förankra prioriteringar och visioner i hela koncernen för att gemensamt ta fram en strategisk handlingsplan för att nå våra mål.

Vi vill göra positiv skillnad i samhället. Vårt operativa hållbarhetsarbete bedrivs decentraliserat i dotterbolagen, i linje med vår affärsmodell. För att skapa bästa förutsättningar för bolagen att styra och utveckla hållbarhetsarbetet har vi under 2019/2020 tagit fram en ny hållbarhetsmodell utifrån den intressentdialog och väsentlighetsanalys som genomfördes under verksamhetsåret. Läs mer om arbetet i hållbarhetsnoterna.

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.