Not 7

Ersättning till revisorer

Koncernen Moderbolaget
2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019
KPMG
Revisionsuppdrag 8 8 1 1
Skatterådgivning 0 0 - 0
Andra uppdrag 2 1 0 0
Total ersättning till KPMG 10 9 1 1
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 2 1
Skatterådgivning 0 0
Andra uppdrag 1 0
Total ersättning till övriga revisorer 3 1
TOTAL ERSÄTTNING TILL REVISORER 13 10 1 1