FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

2019/2020
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-04-01 51 18 590 659
Årets resultat 209 209
Årets totalresultat 209 209
Utdelning -336 -336
Utfärdade köpoptioner 6 6
Inlösta köpoptioner 33 33
Återköpta köpoptioner -23 -23
Återköp av egna aktier -42 -42
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 51 18 437 506
2018/2019
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2018-04-01 51 18 672 741
Årets resultat 203 203
Årets totalresultat 203 203
Utdelning -269 -269
Utfärdade köpoptioner 4 4
Inlösta köpoptioner 29 29
Återköpta köpoptioner -11 -11
Återköp av egna aktier -38 -38
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-03-31 51 18 590 659
Kommentarer till eget kapital se not 20.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.