Not 10

Rörelsens kostnader

Koncernen 2019/2020 2018/2019
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 7 287 6 320
Personalkostnader 2 182 1 909
Avskrivningar 418 226
Nedskrivningar av lager 15 13
Nedskrivningar av osäkra kundfordringar 7 7
Övriga rörelsekostnader 781 813
Totalt 10 690 9 288