Not 26

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
2020-03-31 2019-03-31 2019-03-31 2019-03-31
Övriga förutbetalda intäkter 1 1 0
Löner och semesterlöner 331 286 14 14
Sociala avgifter och pensioner 99 95 8 6
Övriga upplupna kostnader 1) 97 76 8 3
Totalt 528 458 30 23
1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.