POWER SOLUTIONS

Komponenter och lösningar med kraft och kontroll i centrum

Power Solutions fokuserar på komponenter och lösningar för kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden. Kunderna finns främst inom specialfordon, energi och elektronikindustri. Addtechs bolag arbetar ofta i kundens konstruktionsfas och kan därför vara med och styra och optimera kundens slutprodukt. Det har lett till att merparten av kunderna ofta är OEM-företag, men de kan även vara slutanvändare. Utvecklingen för affärsområdets bolag drivs i hög utsträckning av samhällets snabba teknikutveckling och nya myndighetskrav, inte minst elektrifiering som kommer att innebära efterfrågan på tekniskt kunniga aktörer som kan bidra i produkternas konstruktionsfas. Ytterligare en drivkraft är efterfrågan på systemlösningar och produkter för specialfordon, till exempel batterilösningar och ergonomiska produkter till gaffeltruckar, gruvmaskiner och skogsmaskiner. Det finns många starka egna varumärken inom affärsområdet, där bolagen har stor spetskompetens och ledande marknadspositioner.

UTVECKLING UNDER 2019/2020
För affärsområdet som helhet var efterfrågan god under året, även om affärsläget varierade mellan olika kund- och produktsegment. Marknadsläget för kundanpassade batterilösningar var som helhet fortsatt gott, särskilt inom medicinteknik under det fjärde kvartalet. Efterfrågan på reglage- och ergonomiprodukter inom specialfordon var fortsatt god, dock utplanande på hög nivå. Läs mer i förvaltningsberättelsen.

OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

Nyckeltal 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning, MSEK 1 630 1 597
EBITA, MSEK 231 223
EBITA-marginal % 14,2 14,0
Avkastning på rörelsekapital, % 60 63
Medelantal anställda 425 415
Förvärvad årsomsättning* 98 50
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.