Not 21

Obeskattade reserver

Moderbolaget 2020-03-31 2019-03-31
Periodiseringsfond, avsatt 2013/2014 - 67
Periodiseringsfond, avsatt 2014/2015 - 75
Periodiseringsfond, avsatt 2015/2016 - 55
Periodiseringsfond, avsatt 2016/2017 - 91
Periodiseringsfond, avsatt 2017/2018 47 75
Periodiseringsfond, avsatt 2018/2019 84 84
Periodiseringsfond, avsatt 2019/2020 - -
Ackumulerade överavskrivningar 0 0
Vid årets slut 131 447
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt 131 MSEK utgör 28 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt.


Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.