Not 25

Kortfristiga räntebärande skulder

Koncernen Moderbolaget
2020-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Kreditfaciliteter
Beviljad checkräkningskredit 1 300 1 301 1 300 1 300
Beviljade övriga skulder till kreditinstitut 1 201 400 1 200 400
Omklassificeringar -300 -400 -300 -400
Outnyttjad del -2 044 -270 -2 044 -270
Utnyttjat kreditbelopp 157 1 031 156 1 030
Övriga skulder till kreditinstitut 22 119 0 100
Leasingskuld 169
Övriga räntebärande skulder 114 127
Totalt 462 1 277 156 1 130
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade köpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2020-03-31 2019-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 100 100
CNY 10 15 8 11
EUR 1 7 1 8
Totalt 22 119
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.