STYRELSE

Sittande, från vänster: Johan Sjö, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö, Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Henrik Hedelius, Kenth Eriksson.


Anders Börjesson
Styrelseordförande

Civilekonom. Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Tisenhultgruppen och Lagercrantz Group. Styrelseledamot i ett antal bolag inom Tisenhult-gruppen. Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD i Bergman & Beving. Aktieinnehav: 1 527 162 A-aktier och 121 500 B-aktier (med bolag och familj).


Eva Elmstedt
Styrelseledamot

Dubbel kandidatexamen i National­ekonomi och Datavetenskap. Född 1960. Styrelseledamot sedan 2005. Övriga styrelseuppdrag: Styrel­seordförande i Proact IT Group. Styrelseledamot Arjo, Gunnebo, Semcon och Smart Eye. Tidigare ar­betslivserfarenhet: Ledande befatt­ningar inom bl.a. Nokia Networks, Ericsson samt mobiloperatören 3. Aktieinnehav: 21 189 B-aktier (inkl. närstående).


Kenth Eriksson
Styrelseledamot

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016. Övriga styrelseuppdrag: Styrelse-ordförande i Concentric. Styrelse-ledamot i Technology Nexus. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner. Aktieinnehav: 59 100 B-aktier.


Henrik Hedelius
Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1966. Styrelseleda­mot sedan 2017. Senior Advisor United Bankers LTD. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving och Two H. Tidigare arbetslivserfar­enhet: Styrelseledamot Bergman & Beving, Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia, Gigasense och Mind In­dustrial Group. Ledande befattningar i Jarl Securities, Storebrand Kapitalför­valtning, Swedbank och ABN Amro. Aktieinnehav: 9 900 B-aktier (inkl. närstående).


Ulf Mattsson
Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1964. Styrelse-ledamot sedan 2012. Senior Advisor åt EQT samt PJT Partners. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Eltel, VaccinDirect och Lideta. Styrelseledamot i Oras Invest Oy och Priveq V. Tidigare arbetslivserfaren­het: VD i Domco Tarkett, Mölnlycke Health Care, Capio, Gambro och Karo Pharma. Aktieinnehav: 8 000 B-aktier.


Malin Nordesjö
Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1976. Ledamot sedan 2015. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving AB samt i ett antal bolag i Tisenhult-gruppen. Tidigare arbetslivserfaren-het: Ledande befattningar inom Tisenhult-gruppen och Tritech Technology. Aktieinnehav: 19 502 B-aktier.


Johan Sjö
Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1967. Styrelse-ledamot sedan 2008. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife, Momentum Group, OptiGroup och Prosero Security Group. Styrelseledamot i Camfil och M2 Asset Management. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Addtech AB och ledande befatt­ningar i Bergman & Beving, dess­förinnan Alfred Berg/ABN Amro. Aktieinnehav: 10 080 A-aktier, 30 000 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 25 500 aktier.


Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2020.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.