STYRELSE

Sittande, från vänster: Johan Sjö, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö, Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Henrik Hedelius, Kenth Eriksson.


Anders Börjesson
Styrelseordförande

Civilekonom. Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Tisenhultgruppen och Lagercrantz Group. Styrelseledamot i ett antal bolag inom Tisenhult-gruppen. Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD i Bergman & Beving. Aktieinnehav: 1 527 162 A-aktier och 121 500 B-aktier (med bolag och familj).


Eva Elmstedt
Styrelseledamot

Dubbel kandidatexamen i National­ekonomi och Datavetenskap. Född 1960. Styrelseledamot sedan 2005. Övriga styrelseuppdrag: Styrel­seordförande i Proact IT Group. Styrelseledamot Arjo, Gunnebo, Semcon och Smart Eye. Tidigare ar­betslivserfarenhet: Ledande befatt­ningar inom bl.a. Nokia Networks, Ericsson samt mobiloperatören 3. Aktieinnehav: 21 189 B-aktier (inkl. närstående).


Kenth Eriksson
Styrelseledamot

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016. Övriga styrelseuppdrag: Styrelse-ordförande i Concentric. Styrelse-ledamot i Technology Nexus. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner. Aktieinnehav: 59 100 B-aktier.


Henrik Hedelius
Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1966. Styrelseleda­mot sedan 2017. Senior Advisor United Bankers LTD. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving och Two H. Tidigare arbetslivserfar­enhet: Styrelseledamot Bergman & Beving, Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia, Gigasense och Mind In­dustrial Group. Ledande befattningar i Jarl Securities, Storebrand Kapitalför­valtning, Swedbank och ABN Amro. Aktieinnehav: 9 900 B-aktier (inkl. närstående).


Ulf Mattsson
Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1964. Styrelse-ledamot sedan 2012. Senior Advisor åt EQT samt PJT Partners. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Eltel, VaccinDirect och Lideta. Styrelseledamot i Oras Invest Oy och Priveq V. Tidigare arbetslivserfaren­het: VD i Domco Tarkett, Mölnlycke Health Care, Capio, Gambro och Karo Pharma. Aktieinnehav: 8 000 B-aktier.


Malin Nordesjö
Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1976. Ledamot sedan 2015. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving AB samt i ett antal bolag i Tisenhult-gruppen. Tidigare arbetslivserfaren-het: Ledande befattningar inom Tisenhult-gruppen och Tritech Technology. Aktieinnehav: 19 502 B-aktier.


Johan Sjö
Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1967. Styrelse-ledamot sedan 2008. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife, Momentum Group, OptiGroup och Prosero Security Group. Styrelseledamot i Camfil och M2 Asset Management. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Addtech AB och ledande befatt­ningar i Bergman & Beving, dess­förinnan Alfred Berg/ABN Amro. Aktieinnehav: 10 080 A-aktier, 30 000 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 25 500 aktier.


Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2020.