Not 12

Bokslutsdispositioner – Moderbolaget

2018/2019 2018/2019
Erhållna koncernbidrag - 425
Lämnade koncernbidrag -6 -131
Upplösning av periodiseringsfond 316 67
Avsättning till periodiseringsfond - -84
Överavskrivningar 0 1
Totalt 310 278
Om moderbolaget redovisat uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner i enlighet med samma principer som tillämpas i koncernredovisningen skulle uppskjuten skattekostnad uppgått till 66 MSEK (61).

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.