ÅRET I KORTHET

  • Stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 11 735 MSEK (10 148), jämnt fördelad mellan organisk och förvärvad tillväxt.
  • Fortsatta förvärv. Under året förvärvades tolv bolag samt ytterligare tre efter verksamhetsårets utgång.
  • Totalt medförde detta en total årsomsättning om cirka 1200 MSEK.
  • Stärkt resultattillväxt. EBITA ökade med 26 procent (29) och uppgick till 1 364 MSEK (1 085). Samtliga affärsområden bidrog till ökningen.
  • Cyberattack. I oktober 2019 drabbades 80 av Addtechs dotterbolag av en så kallad ransomware-attack som beräknas ha påverkat nettoomsättningen med cirka 130 MSEK och EBITA med cirka 100 MSEK under verksamhetsåret.
  • Covid-19. Den pågående pandemins utmaningar ligger huvudsakligen framför oss och samtliga enheter inom Addtech har tagit fram handlingsplaner för att kunna vidta åtgärder om och när så krävs.
  • Hållbarhet. Under året tydliggjorde vi våra långsiktiga hållbarhetsvisioner som stödjer FN:s Agenda 2030.

OM ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen beskriver Addtechs verksamheter och finansiella resultat 2019/2020. Den legala årsredovisningen finns här och omfattar sidorna 37-105. Årsredovisningen inkluderar också en frivillig redovisning av hållbarhet som är inspirerad av integrerad rapportering, och omfattar även den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Årsredovisningen inkluderar även en Bolagsstyrningsrapport.

ÅR
NETTOOMSÄTTNING
OCH EBITA-MARGINAL

KVARTAL
NETTOOMSÄTTNING
OCH EBITA-MARGINAL

28%
RESULTATTILLVÄXT


56%
EBITA/RÖRELSEKAPITAL (R/RK)


11 735
NETTOOMSÄTTNING MSEK


11,6%
EBITA-MARGINAL


130
ANTAL DOTTERBOLAG


2 900
ANTAL ANSTÄLLDA


20
ANTAL LÄNDER MED VERKSAMHETER

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.