Not 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
2020-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Hyra 19 21 2 2
Försäkringspremier 9 8 3 3
Pensionskostnader 3 3 1 1
Leasingavgifter 4 4 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 45 41 5 5
Övriga upplupna intäkter 48 19 0 0
Totalt 128 96 11 11

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.