Not 8

Avskrivningar

Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per funktion 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019
Kostnad för sålda varor -73 -27 - -
Försäljningskostnader -290 -188 - -
Administrationskostnader -53 -11 -1 -1
Övriga operativa kostnader -2 0 - -
Totalt -418 -226 -1 -1
Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per tillgångsslag 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019
Immateriella tillgångar -203 -173 - -
Byggnader och mark -7 -6 - -
Inredning i annans fastighet -3 -3 0 -1
Maskiner -17 -17 - -
Inventarier -31 -27 -1 0
Nyttjanderättstillgångar -157 - - -
Totalt -418 -226 -1 -1

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.