Not 15

Materiella anläggningstillgångar

2020-03-31
Koncernen Byggnader & mark Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 181 37 332 378 7 935
Företagsförvärv - 2 3 34 - 39
Investeringar 6 2 21 41 15 85
Avyttringar och utrangeringar 0 0 -3 -7 - -10
Omklassificeringar 4 1 4 -1 -10 -2
Årets omräkningseffekt 6 1 8 6 1 22
Vid årets slut 197 43 365 451 13 1 069
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början -85 -26 -247 -306 -1 -665
Företagsförvärv - -1 -2 -26 -29
Avskrivningar -7 -3 -17 -31 -58
Avyttringar och utrangeringar 0 0 2 4 6
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0
Årets omräkningseffekt -3 -1 -6 -3 0 -13
Vid årets slut -95 -31 -270 -362 -1 -759
Redovisat värde vid årets slut 102 12 95 89 12 310
Redovisat värde vid årets början 96 11 85 72 6 270
2019-03-31
Koncernen Byggnader & mark Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 143 32 283 332 2 792
Företagsförvärv 23 4 29 27 4 87
Investeringar 12 2 18 33 5 70
Avyttringar och utrangeringar -2 -1 -16 0 -19
Omklassificeringar 3 1 -1 -5 -2
Årets omräkningseffekt 0 1 2 3 1 7
Vid årets slut 181 37 332 378 7 935
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början -75 -24 -216 -269 -1 -585
Företagsförvärv -4 -1 -14 -20 -39
Avskrivningar -6 -3 -17 -27 -53
Avyttringar och utrangeringar 2 2 12 16
Omklassificeringar
Årets omräkningseffekt 0 0 -2 -2 0 -4
Vid årets slut -85 -26 -247 -306 -1 -665
Redovisat värde vid årets slut 96 11 85 72 6 270
Redovisat värde vid årets början 68 8 67 63 1 207
2020-03-31 2019-03-31
Moderbolaget Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 3 7 4 3 7
Investeringar - -
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut 4 3 7 4 3 7
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -4 -2 -6 -3 -2 -5
Avskrivningar 0 -1 -1 -1 0 -1
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut -4 -3 -7 -4 -2 -6
Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 0 1 1
Redovisat värde vid årets början 0 1 1 1 1 2

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.