LEDNING

 Från vänster: Claus Nielsen, Per Lundblad , Martin Fassl, Malin Enarson, Niklas Stenberg,  Patrik Klerck, Hans Andersén

 

Niklas Stenberg
Jur kand

Född 1974. Verkställande direktör och koncernchef. Anställd i koncernen sedan 2010. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Bergman & Beving, dessförinnan advokat. Aktieinne­hav: 44 034 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 69 500 aktier (inkl. närstående).

 

Malin Enarson
Ekonomie magisterexamen

Född 1973. Ekonomidirektör. Anställd i koncernen sedan 2004. Tidigare arbetslivserfarenhet: Business Controller Addtech Power Solutions, flertalet roller inom ekonomi på Addtech, revisor Mazars (SET) Revisionsbyrå. Aktieinnehav: 4 482 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 34 500 aktier (inkl. närstående).

 

Hans Andersén
Elkraftingenjör

Född 1961. Affärsområdeschef Energy. Anställd i koncernen sedan 2006. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och ägare AB Gevea samt affärsenhetschef Energy Supply. Aktieinnehav: 90 292 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 66 000 aktier (inkl. närstående).

 

Martin Fassl
Civilekonom

Född 1960. Affärsområdeschef Components. Anställd i koncernen sedan 1994. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Addtech samt Bergman & Beving. Aktieinnehav: 48 945 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 42 500 aktier (inkl. närstående).

 

Patrik Klerck
Elektronikingenjör

Född 1969. Affärsområdeschef Automation. Anställd i koncernen sedan 1995. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Addtech samt Bergman & Beving. Aktieinnehav: 16 278 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 55 000 aktier (inkl. närstående).

 

Per Lundblad
Maskiningenjör och marknadsekonom DIHM

Född 1967. Affärsområdeschef Power Solutions. Anställd i koncernen sedan 2008. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och delägare Emcomp International AB samt affärsenhetschef Power Systems. Aktieinnehav: 3 930 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 37 500 aktier (inkl. närstående).

 

Claus Nielsen
Exporttekniker

Född 1969. Affärsområdeschef Industrial Process. Född 1969. Anställd i koncernen sedan 1994. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Addtech samt Bergman & Beving. Aktieinnehav: 6 781 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 34 500 aktier (inkl. närstående).