Not 24

Långfristiga räntebärande skulder

Koncernen
2020-03-31 2019-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 917 201
Förfall inom 3-5 år 710 418
Förfall 5 år och senare 0 1
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 1 627 620
Leasingskuld:
Förfall inom 2 år 141 -
Förfall inom 3-5 år 251 -
Förfall 5 år och senare 66 -
Totalt leasingskuld 458 -
Övriga räntebärande skulder:
Förfall inom 2 år 48 84
Förfall inom 3 år 17 11
Förfall inom 4-5 år 4
Förfall 5 år och senare 4
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder 69 99
Totalt 2 154 719
I moderbolaget uppgick långfristiga räntebärande skulder per 2020-03-31 till 1 600 MSEK (600). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2020-03-31 2019-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 1 600 1 600 600 600
Övrigt 3 27 0 0
Totalt 1 627 600
Moderbolaget
2020-03-31 2019-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 900 200
Förfall inom 3-5 år 700 400
Förfall 5 år och senare
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 1 600 600
Skulder till koncernföretag 127 264
TOTALT 1 727 864

Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.