ENERGY

Bra positioner på marknad i utveckling

Energy fokuserar på marknaderna för elkraftsdistribution och elinstallation, samt på produkter och lösningar inom elsäkerhet, energieffektiviseringar och förbindningsteknik. Bolagen har ledande positioner i sina respektive marknadsnischer och anpassar standardkomponenter i nära samarbete med kunder och leverantörer, eller erbjuder egna nischprodukter. Energi- och elinstallationsmarknaden är relativt stabil, och samtidigt pågår en intressant utvecklingsfas med behov av internationella investeringar i infrastruktur för bland annat kraftnät. Nätuppgraderingarna drivs av reinvesteringar, elmarknadsintegration samt anslutning av förnybara källor, främst vindkraft. Även inom transportsektorn, främst järnväg, väntas infrastrukturutvecklingen driva efterfrågan. Också inom till exempel offentlig byggnation och professionell belysning är utvecklingen positiv.

UTVECKLING UNDER 2019/2020
Som helhet hade affärsområdet ett positivt marknadsläge under verksamhetsåret, med fortsatt hög efterfrågan på infrastrukturprodukter till stam- och regionnät samt vindkraft. Enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution, fiberutbyggnad samt bygg och installation kände av en viss avmattning i efterfrågan under andra halvan året. Läs mer i förvaltningsberättelsen.

OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

Nyckeltal 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning, MSEK 2412 2357
EBITA, MSEK 282 244
EBITA-marginal % 11,7 10,4
Avkastning på rörelsekapital, % 53 50
Medelantal anställda 681 655
Förvärvad årsomsättning* 29 233
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.