Not 18

Varulager

Koncernen 2020-03-31 2019-03-31
Råvaror och förnödenheter 173 162
Varor under tillverkning 101 89
Färdiga varor 1 368 1 166
Totalt 1 642 1 417
I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 15 MSEK (13). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2019/2020 eller under 2018/2019.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.