AUTOMATION

Smarta lösningar för den uppkopplade industrin

Skräddarsydda tekniska lösningar och tjänster blir allt viktigare i den digitalisera­de industrin. Många industriföretag är mitt i omställningsprocessen mot Industri 4.0, där effektivare produktion och flöden i allt högre utsträckning kopplas till intelligenta lösningar inom IT och sensorer. Affärsområdet Automation är positionerat inom nischer som följer tillverkningsindustrins utveckling mot automatisering och robotik för smarta fabriker, liksom infrastrukturutbyggnad av kommunikationsnät, cybersäkerhetslösningar och andra investeringar som ligger i linje med framväxten av framtidens hållbara städer. Automations unika erbjudande omfattar hela kedjan från rörliga mekaniklösningar till intelligenta system och kommunikationsnät. Bolagen inom Automation har långa relatio­ner med ledande internationella leverantörer samt även egna produkter inom många områden.

UTVECKLING UNDER 2019/2020
Under året upplevde Automation generellt sett god underliggande efterfrågan, som planade ut på hög nivå. Affärsområdets största segment, mekanisk industri och medicinteknik, fortsatte att ha ett positivt läge vad gäller både insatskomponenter och automationslösningar. Även verksamheter exponerade mot försvarsindustrin upplevde god efterfrågan, medan data- och telekom­segmentet varierade beroende på geografisk marknad. Läs mer i förvaltningsberättelsen.

OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

Nyckeltal 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning, MSEK 2 425 1 946
EBITA, MSEK 267 194
EBITA-marginal % 11,0 10,0
Avkastning på rörelsekapital, % 52 52
Medelantal anställda 477 376
Förvärvad årsomsättning* 424 325
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.