FÖRVÄRV

FÖRVÄRV MED KULTUREN I FOKUS

741
FÖRVÄRVAD
NETTOOMSÄTTNING,
MSEK

12
FÖRVÄRV

170
NYA MEDARBETARE

Att växa genom förvärv är en viktig strategi för Addtech. Genom att förvärva nischade marknadsledare kan Addtech hela tiden hitta nya möjligheter att växa, oavsett konjunkturläge. Men en sak måste alltid stämma –kulturen.

När Addtech söker bolag finns det en fras som ofta dyker upp: ”Det får ta tid”. Varje förvärv är nämligen unikt och därmed även processen. Vissa förvärv går fort, andra kan ta flera år från första kontakten till undertecknade avtal. 

Synen på varje förvärv som unikt är inte konstig. En del av förklaringen bakom Addtechs framgång är att bolagen ofta drivs av samma personer som en gång grundade verksamheten. De kan vittna om vikten av att det ska stämma även kulturellt.

En som vet hur det känns att bli uppköpt är Anders Claesson, VD på Sittab som förvärvades 2013. Han var en av tre ägare, och han ville först inte alls sälja. Det gick bra för Sittab, som hade vuxit framgångsrikt och lönsamt med sina ergonomiprodukter för så kallade ”gula maskiner”. Anders Claesson tyckte att det fanns goda skäl att fortsätta på egen hand. Men efter några möten valde han att tänka om.

-När Addtech förvärvade oss fick vi ett väldigt korrekt bemötande från deras sida, berättar Anders Claesson. Det fanns ett ge­nuint intresse av att lära känna oss ordentligt på Sittab. De ville veta vilka våra nyckelper­soner var och svarade rakt på frågor från våra medarbetare om vad förvärvet skulle innebära. Det var nästan som att det satt i deras DNA hur de skulle bete sig.

Addtech har också ett ”klustertänk” vid förvärv. När ett nytt dotterbolag kommer in i Addtech-familjen placeras det tillsammans med liknande eller kompletterande bolag i gemensamma affärsenheter under ett affärsområde – detta för att bolagen snabbt ska komma in en miljö där de kan växa med likasinnade bolag. Att kulturen stämde mellan köpare och säljare gjorde till slut en avgöran­de skillnad för Sittab-säljarna.

-Jag och mina partners bestämde oss slutgiltigt när vi förstod vilken fantastisk ”fa­milj” vi skulle hamna i, med alla dess mark­nadsledande dotterbolag och kompetenta medarbetare, fortsätter Anders Claesson. Efter förvärvet har alla mina förväntningar infriats och idag står Sittab ännu starkare än vad jag hade kunnat föreställa mig.

Genom åren har Addtech förvärvat ett hundratal entreprenörsdrivna teknikhan­delsbolag och byggt upp en framgångsrik process för koncernens integrering och utveckling av bolagen. Förvärven leder inte bara till nya marknadspositioner, utan tillför dessutom ny kompetens och stärker koncer­nens entreprenörsanda.

-Sedan Addtech förvärvade oss har vi vuxit rejält och vårt entreprenörskap har utvecklats ytterligare, säger Anders Claeson

En viktig del av strategin är att förvär­va hållbara bolag med marknadsledande nischpositioner och utveckla dem långsiktigt hållbart. Daniel Prelevic, vice affärsområdes­chef för Industrial Process och samordnare av koncernens förvärvsarbete, menar att hur långt fram bolagen ligger inom hållbarhets­området spelar en allt viktigare roll i arbetet med att analysera och värdera potentiella förvärv.

- Addtech brinner verkligen för förvärv - vi är genuint intresserade av att utveckla affä­rerna tillsammans med entreprenörerna och vi vill göra det långsiktigt. Det betyder att vi ingår partnerskap för livet med bolagen. Ibland säger vi skämtsamt att vi ingår äkten­skap för livet och att vi aldrig skiljer oss, men vi säljer faktiskt nästan aldrig bolag, säger Daniel Prelevic.

Det finns gott om intressanta förvärvskandi­dater, både större och mindre, påpekar han:
- Vi får in uppslag hela tiden och letar konstant för fullt, på många marknader. Det finns mänger av möjligheter eftersom såväl affärsenheterna som affärsområdena kan expandera och bygga positioner inom befint­liga marknadssegment, men även komplette­ra med nya segment. Det är verkligen enormt stimulerande att jobba med förvärv, inte minst för att det är så lärorikt. Vi på Addtech är nyfikna av naturen, vi vill alltid lära oss mer eftersom det betyder att vi kan supporta våra bolag ännu bättre.

Förvärv senaste 5 åren

Förvärv koncernen 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Antal förvärv 12 14 11 10 10
Nettoomsättning* 741 960 698 503 643
Antal anställda 170 276 171 129 161
* Avser helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Varför sälja till Addtech

  • Långsiktig och trygg ägare
  • Realisera tillväxtpotential
  • Generationsskifte
  • Trygga arbetsplatsen
  • Tillföra kompetens och nätverk

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.